Elektrownia Jądrowa Żarnowiec (EJŻ) – polska elektrownia jądrowa budowana w latach 1982–1989. Po przedłożeniu rekomendacji ministra Syryjczyka, Rada Ministrów w dniu 4 września 1990 roku podjęła decyzję o zaniechaniu budowy EJŻ.

Jedna z konkluzji Syryjczyka głosiła:
EJŻ jest inwestycją zbędną dla polskiego systemu energetycznego w horyzoncie 10 do 20 lat, a potem wcale nie ma pewności, że energetyka jądrowa będzie potrzebna.

Techno w nieczynnej elektrowni atomowej (Tarkowski po LSD)

EJJ! SOUND ON ! Rytmy techno w architekturze. Partytura to budynki nieczynnej elektrowni atomowej. W czasie apokalipsy serce bije z prędkością 120 uderzeń na minutę.
Muzyka, kamera, montaż: Olga Kowalska