Rzeczy, które robię za pieniądze
Usunięcie postaci z fragmentu filmu Pogarda Jean-Luc Godarda.
Wykonane dla Grzegorza Stefańskiego na wystawę No Medium (Biuro Wystaw Warszawa 2019)